• 4
  • 2
  • 8
  • 6

GÜNDÜR ÜRETİYORUZ

1 günde 6 milyon ekmek çöpe atılıyor.
Basında çıkan güncel haberlerimiz ve duyurularımız.

Açlıkla mücadelenin sürdüğü günümüzde, buğdayla ilgili yaşanan bu olumsuz durumlarla birlikte ekmek israfı da bütün dünya ülkeleri için başlı başına bir sorun halini almış ve ülkemizde de önemli boyutlara ulaşmıştır. Sosyal açıdan büyük önem arz eden ekmek israfının nedenleri ve sonuçları göz önüne alındığında, ülkemizin ekonomisi açısından da büyük kayıplara neden olduğu anlaşılmaktadır.

Üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri değişik zamanlarda kamuoyunu bilgilendirerek ekmek israfını önlemeye veya azaltmaya çalışmaktadırlar. Ancak yapılan bilimsel araştırma sonuçlarına göre toplumun her kesiminde ekmek israfının devam ettiği ve ciddi boyutlarda olduğu anlaşılmıştır.

Toprak Mahsulleri Ofisi, kendisine yüklenen asli görevlerinin yanı sıra sosyal bir yara olarak gördüğü ekmek israfının önlenmesi için ulusal düzeyde bir kampanya başlatmayı planlamaktadır. Yakın bir tarihte yapılacak toplantıda, kurum tarafından yaptırılan araştırma sonuçları açıklanacak ve kampanya bütün boyutlarıyla kamuoyuna duyurulacaktır.

  • Haberi Paylaş
Diğer Haberler