KARİYER

Şirketimiz için en önemli sermayenin insan kaynağı olduğuna inanmaktayız.

Bu nedenle İK politikamız; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.

BEŞLER UN olarak;

Doğru kişilerin doğru pozisyonlarda görev almasını sağlamak,

Yeni pozisyonlar için öncelikle grup içerisindeki insan kaynağını değerlendirmek,

Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevler almasını sağlamak,

Her kademedeki çalışanlarımızın moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak, İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,

Çalışanlarımız için eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak,

Çalışan performanslarını objektif kriterlere göre değerlendirmek ve ödüllendirmek,

Üniversite öğrencilerine staj imkanı sunmak,

Açık iletişim ortamı sağlamak,

Personelin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek öncelikli hedeflerimizdir.

Ünvan İstihdam Başvuru
Diğer Departman Başvuruları -

STAJ

BEŞLER UN olarak her yıl yaz ve kış döneminde, akademik öğreniminizi pekiştirmek, sanayi tecrübesi kazanmak ve bilgilerinizin gerçek iş ortamın da nasıl uygulandığını görmenize imkan sağlamaktayız.

Yaz Dönemi zorunlu stajlar için Ocak-Şubat arasında başvuruları alır Haziran-Eylül dönemlerinde, Kış Döneminde ise Beceri Eğitimi kapsamında Meslek Lisesi ve Meslek Yüksekokulu Öğrencileri için Mayıs-Temmuz tarihlerinde başvuruları alır Eylül-Haziran dönemlerinde de stajlarının gerçekleşmesini sağlarız.

Staj imkanı ile öğrencilere, eğitimini aldıkları alanlarda kariyer planlaması ve hedefleri konusunda daha bilinçli karar verebilmelerine yardımcı olmayı sosyal sorumluluk bilinci olarak kabul ediyoruz.

BEŞLER UN olarak STAJ imkanı sağladığımız tüm öğrencilerimizin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlamayı hedefliyoruz.